Interim Management

Organisaties kunnen in een situatie terecht komen, waarbij ondersteuning van een vermogensbeheerspecialist een vereiste is. Projecten vragen de inzet van medewerkers met specialistische kennis die niet aanwezig is. Of de aanwezige specialisten moeten ontlast worden van (een deel) van hun dagelijkse werkzaamheden? Mogelijk is het nuttig iemand met een frisse blik in huis te halen? Door het leveren van een interim manager voorziet Asset Advisors in deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Voorbeelden van projecten die Asset Advisors realiseert op het gebied van interim management: