Disclaimer

Asset Advisors aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Asset Advisors op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Er wordt gestreefd naar een grote mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit via de elektronische weg mogelijk is. Desondanks kan door Asset Advisors geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan de via de elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontleden.

De auteursrechten van deze website liggen bij Asset Advisors. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met info@assetadvisors.nl. Wilt u teksten en of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar info@assetadvisors.nl.