Home

Asset Advisors is een onafhankelijk adviesbureau voor institutionele opdrachtgevers bij strategische, organisatorische, financiële en administratieve vraagstukken op het gebied van vermogensbeheer.

Eén belangrijke pijler van Asset Advisors is advies met betrekking tot fiduciair management. Bij fiduciair management worden de vermogensbeheeractiviteiten uitbesteed aan een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Hierbij blijven de verantwoordelijkheden belegd bij het pensioenfonds of de verzekeraar. Dit model zorgt voor risicospreiding maar vergt extra aandacht op het gebied van controle, beoordeling en bewaking. Asset Advisors biedt op dit gebied toegevoegde waarde.

Daarnaast biedt Asset Advisors ook op tijdelijke basis bestuursondersteuning en geeft adviezen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer.

Meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van institutionele financiële dienstverlening en een ruime expertise ten aanzien van pensioenvraagstukken en (fiduciair) vermogensbeheer.